Nghị quyết số 121/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.
Đăng ngày 06-02-2018 07:53
File đính kèm

Các tin khác