Nghị quyết số 122/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Đăng ngày 06-02-2018 07:53
File đính kèm

Các tin khác