Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc chỉ tiêu thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, lao động hành chính tại cơ quan hành chính năm 2018 của thành phố Đà Nẵng.
Đăng ngày 06-02-2018 07:56
File đính kèm

Các tin khác