Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.
Đăng ngày 06-02-2018 07:56
File đính kèm

Các tin khác