Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi chiều ngày 17-12  
Đăng ngày 17-12-2018 07:01

Chiều 17-12, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục với phiên thảo luận tại Hội trường, thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đối với những người do HĐND bầu và thảo luận tại 7 tổ.

Về lấy phiếu tín nhiệm, HĐND thành phố sẽ thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn như: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các ban của HĐND, Chánh Văn phòng HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thành phố.

Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì lấy phiếu tín nhiệm một lần đối với chức vụ cao nhất; không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ nêu trên có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp. Phiếu tín nhiệm được lấy ở 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và Fanpage của Cổng TTĐT thành phố.