Trực tiếp kỳ họp thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp buổi chiều ngày 18-12 
Đăng ngày 18-12-2018 07:01

Chiều 18-12, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tiếp tục với phần phát biểu tiếp thu, giải trình một số nội dung của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Tiếp theo, HĐND thành phố sẽ thảo luận và thông qua các nội dung UBND thành phố trình HĐND thành phố.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố và Fanpage của Cổng TTĐT thành phố.