Lịch tiếp công dân tháng 4/2019
Đăng ngày 03-04-2019 04:27

Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính vừa thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2019 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 13 đơn vị tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng).

Cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 22/4/2019

Số điện thoại liên hệ: 3 822 217

Sở Tài chính:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/4/2019

Số điện thoại liên hệ: 3 825 946

Thanh tra thành phố:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 26/4/2019

Số điện thoại liên hệ:   3 822 079

Sở Tư pháp:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15/4/2019

Số điện thoại liên hệ: 3 822 822

Sở Xây dựng:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 26/4/2019

Số điện thoại liên hệ: 3 822 134

Sở Giao thông Vận tải:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 tháng 4 năm 2019

Số điện thoại liên hệ: 3 683 677

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 22/4/2019

Số điện thoại liên hệ: 3 810 113

Sở Văn hóa và Thể thao:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 16/4/2019

Số điện thoại liên hệ: 3 886 761

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Thời gian tiếp công dân:

- Thời gian từ 8h00- 11h00 các ngày: 01, 06, 15, 22, 29 tháng 4 năm 2019

- Thời gian từ 14h - 16h các ngày: 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26 tháng 4 năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 25 tháng 4 năm 2019

Số điện thoại liên hệ: 3 821 064

Sở Khoa học và Công nghệ:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 4 năm 2019

Số điện thoại liên hệ: 3 823 479

Sở Y tế:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 10 tháng 4 năm 2019 Tại tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố.

Số điện thoại liên hệ: 3 821 206

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 15 tháng 4 năm 2019

Số điện thoại liên hệ: 3 822 603