HĐND thành phố bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố và Ủy viên UBND thành phố
Đăng ngày 11-07-2019 16:36

Chiều 11-7, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tiến hành công tác nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại biểu HĐND thành phố bầu cử và miễn nhiệm các chức danh

Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với bà Cao Thị Huyền Trân, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả kiểm phiếu, bà Cao Thị Huyền Trân trúng cử chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với 42/42 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 87,5% so với tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Các đại biểu HĐND cũng biểu quyết thông qua Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Theo kết quả kiểm phiếu, bà Lê Thị Bích Thuận được bầu làm Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, với 42/42 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 87,5% so với tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung tặng hoa chia tay cán bộ nghỉ hưu và chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới 

Trước đó, HĐND thành phố đã thông qua Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đối với ông Phạm Tấn Xử để điều động làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, với 42/42 tổng số đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 87,5% so với tổng số đại biểu HĐND thành phố; thông qua Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố, để nghỉ hưu theo chế độ, với 42/42 tổng số đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 87,5% so với tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố cũng thông qua Tờ trình về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, vì lý do gia đình, với 41/42 tổng số đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 85,41% so với tổng số đại biểu HĐND thành phố.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT