Phiên họp UBND thành phố chuẩn bị kỳ họp 12 của HĐND thành phố
Đăng ngày 27-11-2019 10:10

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố, ngày 27-11, UBND thành phố đã họp bàn, thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về một số chính sách an sinh xã hội. Đồng thời UBND thành phố cũng thảo luận cho ý kiến trước khi trình HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công, chính sách hỗ trợ phát triển Công nghệ thông tin; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và dự toán thu chi ngân sách năm 2020.

       

Công tác phòng ngừa đấu tranh, phòng chống ma túy từ nhiều năm qua đã được toàn thành phố hết sức quan tâm. Hơn 10 năm qua, thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều loại hình biến tướng, có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) thành phố đề xuất chính sách hỗ trợ công tác dự phòng nghiện và tái nghiện ma túy. Nội dung chính sách nhằm hỗ trợ sinh kế, tự học nghề cho người có nguy cơ cao nghiện ma túy; người đang cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; người sau cai nghiện đang được quản lý tại nơi cư trú trên địa bàn thành phố (mỗi đối tượng có thể vừa được học nghề vừa được hỗ trợ sinh kế, tự tạo việc làm), với mức tối đa không quá 10 triệu đồng/người. Chính sách thứ 2 là hỗ trợ cho người được phân công giúp đỡ, hỗ trợ người có nguy cơ cao nghiện ma túy với mức chi 350.000đ/người/tháng và thời gian giúp đỡ đối tượng không quá 12 tháng kể từ ngày được phân công giúp đỡ. Chính sách thứ 3 là hỗ trợ chi phí cho UBND xã, phường thực hiện công tác dự phòng nghiện và tái nghiện với mức chi tối đa không quá 20 triệu đồng/xã, phường/năm.

Các chính sách này đã được các thành viên UBND thành phố tập trung thảo thuận và biểu quyết thống nhất thông qua. Nhưng theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, hiện tội phạm ma túy đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn; vì vậy yêu cầu các ngành chức năng, địa phương cần tập trung rà soát và đánh giá một cách nghiêm túc để tìm ra giải pháp căn cơ trong việc điều trị có hiệu quả đối với đối tượng nghiện ma túy. “Hiện nay, mỗi năm chúng ta chỉ thêm một vài chính sách hỗ trợ đối với đối tượng nghiện ma túy thì chẳng khác nào như muối bỏ bể và khó có thể giải quyết dứt điểm được tình trạng này”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng, thân nhân, đại diện gia đình người có công với cách mạng, đối tượng đặc thù và đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố cũng được các thành viên UBND thành phố thảo luận và cơ bản thống nhất thông qua mức quà tặng do Sở LĐTB&XH đề xuất.  Tuy nhiên, đối với mức hỗ trợ 250.000 đồng/người đối với đối tượng hành nghề xe thồ, xích lô trong dịp Tết, các đại biểu đã thảo luận và cuối cùng biểu quyết thống nhất nên dừng chính sách này. Về vấn đề này, các ý kiến cho rằng,  những người làm nghề xe thồ, xích lô cũng là một nghề nên không thể có quy định được ưu đãi riêng. Trước đây, thành phố có chính sách này là bởi tại thời điểm ban hành chính sách hỗ trợ đối tượng xe thồ, xích lô trong dịp Tết Nguyên đán là xuất phát từ nguồn gốc những người hành nghề này có cuộc sống còn khó khăn, nghèo khó. Tuy nhiên, bây giờ đặc điểm của ngành nghề này đã thay đổi quá nhiều; xe đạp thồ, xích lô hầu như không còn nữa, chỉ còn đội xích lô du lịch của thành phố, và các đối tượng này cũng có chính sách riêng rồi. Mặt khác, xe thồ bây giờ chủ yếu là xe máy và xe thồ công nghệ, nên việc hỗ trợ người này không còn phù hợp nữa. Chủ trì phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị các ngành chức năng, xem xét, cần thiết thì có thể điều chỉnh, tăng cường mức hỗ trợ đối với một số chính sách khác cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… – Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho hay.

Phiên họp cũng thống nhất thông qua đề nghị của Sở Thông tin và truyền thông về việc xây dựng trình HDDND Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố; dự thảo báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020; dự thảo Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C; dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi thực hiện các nhiệm vụ của chương trình  mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2021…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về danh mục các dự án động lực mang tính trọng điểm  giai đoạn 2016-2020; Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2020-2024 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đề nghị; kế hoạch thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 do Sở Tài chính thành phố trình. 

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đề xuất tại phiên họp; đồng thời  đề nghị các sở, ban ngành cần sớm hoàn thiện các văn bản để trình HĐND thành phố trong kỳ họp cuối năm 2019.

LÊ HOA

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT