Liên quan đến công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 21-10-2022 14:10, Lượt xem: 19

Thời gian qua, Sở Xây dựng nhận được văn bản của một số cơ quan, đơn vị đề nghị kiểm tra, xử lý kiến nghị của cử tri, người dân liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, như: chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư, chậm bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chậm sửa chữa hư hỏng nhà chung cư,... Theo quy định, Sở Xây dựng đã chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhà ở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư và hạn chế việc chuyển văn bản nhiều lần giữa các cơ quan, đơn vị, Sở Xây dựng trao đổi một số nội dung (Xem chi tiết tại Công văn số 7815/SXD-QLN đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT