Ý kiến cử tri – trả lời kiến nghị của cử tri

  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 30-11-2017 15:56
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Liên Chiểu Đăng ngày 30-11-2017 15:53
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Hải Châu (tiếp theo) Đăng ngày 30-11-2017 15:49
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri quận Cẩm Lệ Đăng ngày 30-11-2017 15:42
  • UBND thành phố trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang (tiếp theo) Đăng ngày 30-11-2017 15:37
  • UBND trả lời ý kiến cử tri huyện Hòa Vang (phần 1) Đăng ngày 30-11-2017 15:34
  • UBND thành phố trả lời cử tri quận Thanh Khê Đăng ngày 30-11-2017 15:28