Phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, là người đại diện xứng đáng của nhân dân

Sau 04 ngày làm việc, chiều ngày 12-7, Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc. HĐND thành phố đã thống nhất những vấn đề cơ bản, các chủ trương mang tầm vĩ mô của thành phố và các giải pháp căn cơ để thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018. Kỳ họp cũng đã thông qua 34 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.