Giải pháp thủy lâm bảo vệ nguồn sinh thủy đầu nguồn, nâng cao khả năng điều tiết, tái tạo nguồn nước, phòng chống cháy rừng cho thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 03-01-2020 09:29

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Giải pháp thủy lâm bảo vệ nguồn sinh thủy đầu nguồn, nâng cao khả năng điều tiết, tái tạo nguồn nước, phòng chống cháy rừng cho thành phố Đà Nẵng."
2. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên
3. Chủ nhiệm đề tài:  ThS Nguyễn Văn Lực
4. Tình trạng: Đang tiến hành 
5. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Nông nghiệp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác