Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp người lái tàu
Đăng ngày 03-01-2020 10:27

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp người lái tàu."
2. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tin học và Tính toán
3. Tình trạng: Đang tiến hành 
4. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác