Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và triển khai ứng dụng hệ thống thiết bị trữ nhiệt cho máy điều hòa công suất trung bình và lớn nhằm nâng cao hiệu quả chạy máy và tránh vận hành giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 03-01-2020 16:54

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và triển khai ứng dụng hệ thống thiết bị trữ nhiệt cho máy điều hòa công suất trung bình và lớn nhằm nâng cao hiệu quả chạy máy và tránh vận hành giờ cao điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng."
2. Cơ quan chủ trì:  Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
3. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Võ Chí Chính
4. Tình trạng: Đang tiến hành 
5. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác