Phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
Đăng ngày 03-01-2020 11:13, Lượt xem: 281

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: Phát triển du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng
2. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng
3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Huỳnh Huy Hòa
4. Tình trạng: Đang tiến hành 
5. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Xã hội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác