Tổng kết, đánh giá thực trạng phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2017 và đề xuất chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
Đăng ngày 02-01-2020 10:08

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: "Tổng kết, đánh giá thực trạng phát triển văn hóa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2017 và đề xuất chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030."
2. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội
3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đức Anh Sơn
4. Thời gian thực hiện: 12/2017-5/2019  
5. Tình trạng:  Đang tiến hành
6. Lĩnh vực đề tài: Khoa học Xã hội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác