Nghiên cứu nuôi trồng nấm Vân Chi (Trametes versicolor) trên cơ chất gỗ keo lá tràm và chế biến một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nấm Vân Chi tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 12-08-2021 09:26

Đề tài cấp cơ sở: "Nghiên cứu nuôi trồng nấm Vân Chi (Trametes versicolor) trên cơ chất gỗ keo lá tràm và chế biến một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ nấm Vân Chi tại thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG​
- Sản phẩm chính đề tài: Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch nấm Vân Chi trên cơ chất gỗ keo lá tràm tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác