Thiết kế mô hình bảo vệ bờ sông bằng công nghệ Vetiver tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 12-08-2021 02:33, Lượt xem: 57

Đề tài cấp cơ sở: "Thiết kế mô hình bảo vệ bờ sông bằng công nghệ Vetiver tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Quản lý rủi ro và Khoa học an toàn – Đại học Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. VÕ NGỌC DƯƠNG​
- Sản phẩm chính đề tài: 
 + Bản vẽ thiết kế mô hình bảo vệ bờ sông bằng công nghệ vetiver.
+ Mô hình trồng cỏ tại 20m sông bị sạt lở tại khu vực thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, Hòa Vang.

​ 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác