Nghiên cứu một số thành phần hóa học, hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết lá cây Đính (Pongamia Pinnata L.) thu hái tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 30-12-2021 22:34

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
- Đồng Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Văn Nho, TS. Phạm Đức Thắng
- Sản phẩm chính đề tài: Báo cáo "Các thông số vật lý của mẫu lá cây Đính và quy trình chiết xuất cao”, báo cáo “Thành phần hóa học và hoạt tính kháng các chủng tụ cầu của cao lá cây Đính thu hái tại thành phố Đà Nẵng", tiêu bản mẫu cây Đính.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác