Nghiên cứu xác định chủng loại cây trồng tại khu vực xử lý rác ở thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-06-2022 14:55

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
- Đồng Chủ nhiệm đề tài: ThS Mai Thị Thùy Dương
- Sản phẩm chính đề tài: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Kết quả Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực bãi rác thành phố Đà Nẵng; Kết quả Đánh giá hiện trạng các loài cây tại bãi rác của Đà Nẵng (Khánh Sơn và bãi rác cũ); Hà Nội (Nam Sơn); Kết quả Nghiên cứu tuyển chọn các loài cây phù hợp, có khả năng làm giảm ô nhiễm tại khu vực bãi rác của thành phố Đà Nẵng; Kết quả Thiết kế mô hình trồng (kể cả khu vực vành đai cây xanh cách ly); Kết quả Đề xuất các giải pháp làm tăng khả năng xử lý ô nhiễm môi trường và giảm mùi hôi của các loài cây trồng đã lựa chọn tại bãi rác Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác