Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng chỉ số xét nghiệm 1,5-Anhydroglucitol trong theo dõi điều trị bệnh đái tháo đường type 2
Đăng ngày 01-06-2022 14:58

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
- Đồng Chủ nhiệm đề tài: TS Lê Thị Thúy
- Sản phẩm chính đề tài:
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;
+ Quy trình sử dụng chỉ số xét nghiệm  1,5-Anhydroglucitol máu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác