Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng một số loài cây thuốc tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-06-2022 14:51

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng
- Đồng Chủ nhiệm đề tài: Lương y Phan Công Tuấn
- Sản phẩm chính đề tài:
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;
+ Phương pháp kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc 5 loài cây thuốc (chè dây, củ mài, sâm cau, sâm đại hành, thuốc thượng);
+ Mô hình trình diễn với tổng quy mô theo hướng GACP-WHO khoảng 10.000 m2 trong vườn nông hộ ở khu vực xã Hòa Phú và khu vực Bãi Xếp (Khu BTTN Sơn Trà)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác