Xây dựng mô hình nuôi ngan Pháp thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 12-05-2022 14:26

Đề tài cấp cơ sở “Xây dựng mô hình nuôi ngan Pháp thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

- Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Ngọc Anh

- Sản phẩm chính đề tài:

+ Quy trình kỹ thuật chăn nuôi ngan Pháp thương phẩm theo hướng an toàn sinh học.
+ Mô hình nuôi Ngan pháp thương phẩm theo hướng an toàn sinh học quy mô 1000 con tại 05 hộ tại xã Hoà Phong và Hoà Tiến, huyện Hoà Vang.
+ Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác