Giải pháp thủy lâm bảo vệ nguồn sinh thủy đầu nguồn, nâng cao khả năng điều tiết, tái tạo nguồn nước, phòng chống cháy rừng cho thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 04-07-2022 15:50

Đề tài cấp cơ sở “Giải pháp thủy lâm bảo vệ nguồn sinh thủy đầu nguồn, nâng cao khả năng điều tiết, tái tạo nguồn nước, phòng chống cháy rừng cho thành phố Đà Nẵng”.

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

- Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Văn Lực

- Sản phẩm chính đề tài:

+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;
+ Bản đồ vị trí của những khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao;
+ Vị trí của những nguồn nước có khả năng khai thác để phục vụ công tác phòng chống cháy rừng (tỷ lệ 1/10.000);
+ Mô hình thí điểm sử dụng giải pháp đập ngầm được triển khai tại khu vực phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác