Nghiên cứu đặc điểm phân bố, hình thái làm tổ của các loài ong lấy mật và chất lượng của mật ong rừng tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển các quần thể ong lấy mật tại bán đảo Sơn Trà
Đăng ngày 27-10-2022 10:17, Lượt xem: 108

Đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu đặc điểm phân bố, hình thái làm tổ của các loài ong lấy mật và chất lượng của mật ong rừng tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển các quần thể ong lấy mật tại bán đảo Sơn Trà”.

- Cơ quan chủ trì: Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lý Thị Kiêm

- Sản phẩm chính đề tài:

- Đặc điểm phân bố, hình thái làm tổ của các loài ong lấy mật tại bán đảo Sơn Trà
- Phân tích, đánh giá các thành phần hoạt tính, chất lượng của mật ong rừng tại Bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
- Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển các quần thể ong lấy mật tại bán đảo Sơn Trà.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác