Đánh giá kiến thức và nhu cầu tầm soát các bệnh ung thư thường gặp trong cộng đồng dân cư các quận nội thành thành phố Đà Nẵng năm 2021-2022
Đăng ngày 27-10-2022 10:19

Đề tài cấp cơ sở “Đánh giá kiến thức và nhu cầu tầm soát các bệnh ung thư thường gặp trong cộng đồng dân cư các quận nội thành thành phố Đà Nẵng năm 2021-2022”.

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài: BSCK2 Trần Tứ Quý

- Sản phẩm chính đề tài:

+ Đánh giá kiến thức của cộng đồng dân cư tại các quận nội thành thành phố Đà Nẵng
+ Đánh giá nhu cầu về tầm soát các bệnh ung thư thường gặp của cộng đồng dân cư tại tại các quận nội thành thành phố Đà Nẵng
+ Nghiên cứu đề xuất các kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả của chương trình phòng chống ung thư trong cộng đồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác