Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học khu hệ thực vật thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 11-01-2023 16:11

Tên đề tài "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý thông minh đa dạng sinh học khu hệ thực vật thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

- Đồng Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Văn Hiệu​
- Sản phẩm chính đề tài: + Bản thảo sách các loài thực vật đặc trưng khu hệ thực vật thành phố Đà Nẵng.
+ Bộ cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học khu hệ thực vật.
+ Danh lục loài (theo chuẩn quốc tế APG IV).
+ Bộ tiêu bản ảnh màu thực vật.
+ Bản đồ phân bố cá thể thực vật (4 khu vực tỷ lệ 1/5.000 +1 bản đồ chung toàn thành phố tỷ lệ 1/25.000).
+ Bản đồ phân bố của các loài thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm; phân vùng ưu tiên bảo tồn loài, khoanh vùng ưu tiên điều tra phân bố loài (4 khu vực tỷ lệ 1/5.000 +1 bản đồ chung toàn thành phố tỷ lệ 1/25.000).
- Web server quản lý, tra cứu đa dạng sinh học khu hệ thực vật thành phố
- Ứng dụng tra cứu đa dạng sinh học trên nền tảng Android
- Ứng dụng tra cứu đa dạng sinh học trên nền tảng iOS\
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác