Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt cây năng lượng tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 19-01-2023 14:27, Lượt xem: 95

Tên đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt cây năng lượng tại thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Ngọc An​

- Sản phẩm chính đề tài:
+ Báo cáo chuyên đề “Tính toán phân tích thiết kế thân, nhánh của cây năng lượng và các phần tử”;
+ Bản vẽ thiết kế chi tiết kết cấu của turbin gió;
+ Bản vẽ thiết kế chi tiết cây năng lượng;
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác