Phân tích hoạt tính kháng khuẩn của các cao chiết từ chè dây và lá vối ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm trùng da
Đăng ngày 14-02-2023 08:15, Lượt xem: 116

Tên đề tài "Phân tích hoạt tính kháng khuẩn của các cao chiết từ chè dây và lá vối ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân nhiễm trùng da"
- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Đông Á
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Trần Vĩnh Phú​
- Sản phẩm chính đề tài: 
+ Báo cáo kết quả chẩn đoán lâm sàng các bệnh nhân có bệnh lý nhiễm trùng da và kết quả thu thập 20 mẫu bệnh phẩm.
+ Báo cáo kết quả phân lập và định danh các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh, xác định gene mã hóa hiện tượng kháng kháng sinh ở các chủng vi khuẩn.
+ Báo cáo kết quả và quy trình thu nhận cao chiết tổng từ chè dây và lá vối.
+ Báo cáo kết quả đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết chè dây và lá vối.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác