Nghiên cứu đánh giá quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh từ vi sinh vật phân lập tại thành phố Đà Nẵng xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ
Đăng ngày 14-02-2023 08:19, Lượt xem: 304

Tên đề tài "Nghiên cứu đánh giá quy trình sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh từ vi sinh vật phân lập tại thành phố Đà Nẵng xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu cơ"
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thuỳ Dương
- Sản phẩm chính đề tài: 
+ Báo cáo tình hình sử dụng chế phẩm vi sinh tại Đà Nẵng. 
+ 01 Quy trình ứng dụng chế phẩm thử nghiệm vi khuẩn Bacillus sp., xạ khuẩn Streptomyces sp. xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ.
+ Báo cáo mô hình ứng dụng phân hữu cơ ủ bằng chế phẩm vi sinh của Trung tâm Công nghệ sinh học trên rau cải xanh
+ Mô hình 165 m2 trồng rau cải xanh ứng dụng phân hữu cơ ủ bằng chế phẩm vi sinh. 
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác