Phát triển năng lực quản lý hành vi học sinh cho giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 15-03-2023 09:25, Lượt xem: 116

Tên đề tài "Phát triển năng lực quản lý hành vi học sinh cho giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Đại học Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Phương Trang
- Sản phẩm chính đề tài: 
+ Báo cáo chuyên đề: “Chương trình phát triển năng lực quản lý hành vi học sinh cho giáo viên các trường THCS trên địa bàn TP Đà Nẵng”. 
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác