Thực trạng bệnh Đái tháo đường type 2 ở người dân và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý bệnh Đái tháo đường type 2 theo nguyên lý y học gia đình tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 14-03-2023 16:58, Lượt xem: 115

Tên đề tài "Thực trạng bệnh Đái tháo đường type 2 ở người dân và đánh giá hiệu quả mô hình quản lý bệnh Đái tháo đường type 2 theo nguyên lý y học gia đình tại thành phố Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Khắc Minh                   
- Sản phẩm chính đề tài: 
+ Báo cáo "Thực trạng bệnh Đái tháo đường type 2 ở người dân và nguồn lực quản lý bệnh Đái tháo đường type 2 tại các Trạm y tế xã/phường TP Đà Nẵng".
+ Báo cáo "Dự báo nguy cơ mắc bệnh Đái tháo đường type 2 tại thành phố Đà Nẵng trong 10 năm tới".
+ Báo cáo "Đánh giá hiệu quả can thiệp theo mô hình quản lý Đái tháo đường type 2 theo nguyên lý y học gia đình".
+ Tờ rơi, sổ tay truyền thông
+ Phần mềm trên máy tính để truy xuất và quản lý dữ liệu, app trên điện thoại
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác