Nghiên cứu giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng trên nền tảng bản đồ số 4D
Đăng ngày 15-03-2023 09:23, Lượt xem: 117

Tên đề tài "Nghiên cứu giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng trên nền tảng bản đồ số 4D"
- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Công Duy​
- Sản phẩm chính đề tài: 
+ Báo cáo chuyên đề  “Giải pháp tổ chức dữ liệu quản lý hạ tầng giao thông kết hợp bản đồ số”.
+ Báo cáo chuyên đề "Thiết kế chi tiết của hạ tầng máy chủ triển khai cơ sở dữ liệu lĩnh vực hạ tầng giao thông trên nền điện toán đám mây".
+ Báo cáo chuyên đề Tiêu chuẩn cơ sở về tổ chức cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng".
+ Báo cáo kỹ thuật phần mềm quản lý, cập nhật và khai thác CSDL lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật giao thông gồm đầy đủ 08 mô đun chức năng. 
+ Phần mềm trên nền Web, app cho Android và IOS được cài đặt trên hệ thống máy chủ đã được thiết lập gồm đầy đủ 08 mô đun chức năng.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác