Nghiên cứu hiệu quả áp dụng phương pháp tim phổi nhân tạo (ECMO) ở bệnh nhân sốc tim và sau ngừng tuần hoàn tại Bệnh viện Đà Nẵng
Đăng ngày 08-08-2023 16:47, Lượt xem: 52

Tên đề tài "Nghiên cứu hiệu quả áp dụng phương pháp tim phổi nhân tạo (ECMO) ở bệnh nhân sốc tim và sau ngừng tuần hoàn tại Bệnh viện Đà Nẵng"
- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: TS. BS Lê Đức Nhân
- Sản phẩm chính đề tài:
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;
15 báo cáo chuyên đề
+ Báo cáo số 1 "Tổng quan về đặc điểm sốc tim trên thế giới và Việt Nam".
+ Báo cáo số 2 "Các kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị sốc tim trên thế giới và ở Việt Nam".
+ Báo cáo số 3 "Cập nhật quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".
+ Báo cáo số 4 "Ngừng tuần hoàn nội viện: Tần suất, tiên lượng và các biện pháp cải thiện tỷ lệ sống sót".
+ Báo cáo số 5 "Cập nhật quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao trên bệnh nhân ngừng tuần hoàn nội viện".
+ Báo cáo số 6 "Các biện pháp nâng cao tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện".
+ Báo cáo số 7 "Tổng quan về phương pháp oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (ECMO)".
+ Báo cáo số 8 "ECMO trong hỗ trợ tuần hoàn tại Bệnh viện Đà Nẵng: Chỉ định, theo dõi và biến chứng".
+ Báo cáo số 9 "Các phương thức đường vào mạch máu trong kỹ thuật ECMO".
+ Báo cáo số 10 "Quy trình tiếp nhận, thực hiện và vận chuyển bệnh nhân ECMO từ tuyến cơ sở đến Bệnh viện Đà Nẵng".
+ Báo cáo số 11 "Áp dụng kỹ thuật ECMO để điều trị bệnh nhân sốc tim: chỉ định, phương thức và bằng chứng".
+ Báo cáo số 12 "Thông khí nhân tạo trong ECMO".
+ Báo cáo số 13 "Quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn bằng ECMO (E-CPR)".
+ Báo cáo số 14 "Đánh giá hiệu quả áp dụng phương pháp Tim phổi nhân tạo ở bệnh nhân sốc tim và sau ngừng tuần hoàn tại Bệnh viện Đà Nẵng".
+ Báo cáo số 15 "Các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật ECMO để điều trị bệnh nhân sốc tim và ngừng tuần hoàn".

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác