Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom) trong dạy học môn tin học trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực tự học của học sinh
Đăng ngày 15-06-2023 08:48, Lượt xem: 180

Tên đề tài "Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom) trong dạy học môn tin học trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực tự học của học sinh"
- Cơ quan chủ trì: Đại học Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Văn Hưng​

Sản phẩm chính đề tài: 
- Các báo cáo chuyên đề gồm:
+ Báo cáo chuyên đề 01 “Tổng quan các nghiên cứu về mô hình lớp học đảo ngược phát triển năng lực học sinh”.
+ Báo cáo chuyên đề 02 “Đánh giá thực trạng mô hình dạy và học của giáo viên và học sinh THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.
+ Báo cáo chuyên đề 03 “Thiết kế các quy trình trong mô hình lớp học đảo ngược theo tiếp cận năng lực”.
+ Báo cáo chuyên đề 04 “Đánh giá hiệu quả thực nghiệm mô hình LHĐN”.
- Tài liệu về quy trình tổ chức dạy học với mô hình Lớp học đảo ngược phát triển năng lực tự học môn Tin học cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Website hỗ trợ HS tự học môn Tin học THPT thông qua internet tại đường link: http://splearning.vn.
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác