Nghiên cứu điều chế tổ hợp gel polymer sinh học nano bạc-curcumin-chitosan ứng dụng làm thuốc hỗ trợ điều trị bỏng và vết loét ngoài da
Đăng ngày 29-05-2023 16:04, Lượt xem: 124

Đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu điều chế tổ hợp gel polymer sinh học nano bạc-curcumin-chitosan ứng dụng làm thuốc hỗ trợ điều trị bỏng và vết loét ngoài da"
- Cơ quan chủ trì: Đại học Đà Nẵng
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Bá Trung
- Sản phẩm chính đề tài:
+ Báo cáo kết quả nghiên cứu tổng quan về vết thương ngoài da do bỏng và vết loét tì đè; lý thuyết về vật liệu điều trị bỏng, vết loét tì đè;
+ Báo cáo kết quả xây dựng công thức bào chế gel trị bỏng từ tổ hợp vật liệu AgNP, curcumin, chitosan và khảo sát một số yếu tố thuộc quy trình điều chế.
+ Báo cáo đánh giá hiệu quả điều trị bỏng và tính an toàn của tổ hợp gel trên động vật thử nghiệm.
+ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phương pháp định tính, định lượng chế phẩm, độ ổn định vật lý của sản phẩm và đánh giá độ ổn định của sản phẩm.
+ Quy trình tổng hợp chitosan hòa tan trong nước (với quy mô 0,5 kg/mẻ).
+ Quy trình điều chế AgNP đi từ tiền chất ban đầu là AgNO3 với tác nhân khử natricitrate (có nồng độ 1000 ppm tính theo AgNO3 ban đầu. với quy mô 0,5 lít/mẻ).
+ Quy trình điều chế trực tiếp AgNP trên nền chitosan (AgNP-chitosan) (có nồng độ 1000 ppm tính theo AgNO3 ban đầu. với quy mô 0,5 lít/mẻ).
+ Quy trình bào chế tổ hợp gel AgNP-chitosan/curcumin ở quy mô pilot (quy mô 10L chế phẩm).
+ Các tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm: chitosan hòa tan trong nước; hỗn dịch nano bạc AgNP, AgNP-chitosan; gel điều trị bỏng.
+ Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác