Danh sách các đề tài thông báo giao quyền sở hữu
Đăng ngày 06-03-2024 17:28, Lượt xem: 11

TT

Tên đề tài

Danh mục tài sản

Điều kiện của tổ chức, cá nhân được xét giao quyền sở hữu

Phương thức giao

Phương án hoàn trả giá trị tài sản

 

Thiết kế, chế tạo thiết bị chuyển bệnh nhân đa năng

- Báo cáo tổng kết

- Các báo cáo chuyên đề, gồm:

+ Báo cáo chuyên đề số 01: Đánh giá các thành tựu đã có trong lĩnh vực chuyển bệnh và lên ý tưởng thiết kế sản phẩm.

+ Báo cáo chuyên đề 02: Thiết kế, tối ưu hệ thống cơ khí và lựa chọn phương pháp gia công, chế tạo các chi tiết của thiết bị chuyển bệnh nhân.

+ Báo cáo chuyên đề 03: Thiết kế mạch ổn định tốc độ động cơ và hệ thống bản mạch điều khiển tổng cho thiết bị chuyển bệnh nhân

+ Báo cáo chuyên đề 04: Thiết kế, lựa chọn hệ thống phục vụ đo lường thu thập và xử lý dữ liệu

+ Báo cáo chuyên đề 05: Tính toán, thiết kế hệ thống lưu trữ năng lượng cho giường chuyển bệnh nhân

+ Báo cáo chuyên đề 06: Chế tạo và lắp ráp thiết bị chuyển bệnh nhân và các thiết bị đo lường.

+ Báo cáo chuyên đề 07: Thử nghiệm khả năng vận hành của thiết bị tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và tối ưu thiết bị.

+ Báo cáo chuyên đề 08: Kết quả thử nghiệm sản phẩm thực tế tại bệnh viện.

+ Báo cáo chuyên đề 09: Quá trình thử nghiệm thực tế tại bệnh viện, tinh chỉnh thiết bị và so sánh với sản phẩm mẫu YA-PS12.

- Sản phẩm ứng dụng “Thiết bị giường chuyển bệnh nhân đa năng” kèm Hồ sơ thiết kế của thiết bị chuyển bệnh tự động

Không quy định

Giao quyền sở hữu theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước

Theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước

2

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi trồng tảo Haematococcus pluvialis hiệu quả cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Báo cáo tổng kết

- Báo cáo tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan

- Các báo cáo chuyên đề, gồm:

+ Báo cáo chuyên đề 01 “Đánh giá sự phù hợp của điều kiện tự nhiên thành phố Đà Nẵng cho nuôi trồng vi tảo Haematococcus pluvialis

+ Báo cáo chuyên đề 02 “Quy trình tổng hợp các hạt nano oxalat và đánh giá độ bền của các hạt vi khoáng trong nước”

+ Báo cáo chuyên đề 03 “Ảnh hưởng của yếu tố vi lượng hữu cơ đến sự sinh trưởng và khả năng tích lũy astaxanthin của tảo Haematococcus plivialis

+ Báo cáo chuyên đề 04 “Ảnh hưởng của điều kiện nuôi (cường độ ánh sáng. chế độ chiếu sáng. nhiệt độ. pH) đến sự sinh trưởng và khả năng tích lũy astaxanthin của tảo Haematococcus pluvialis

+ Báo cáo chuyên đề 05 “Kết quả thử nghiệm quy trình nuôi tảo Haematococcus pluvialis trên quy mô bán công nghiệp và đánh giá tác động của môi trường đối với quy trình”

+ Quy trình tổng hợp dung dịch vi khoáng oxalate nuôi trồng vi tảo Haematococcus pluvialis

+ Quy trình nhân sinh khối vi tảo Haematococcus pluvialis và kích ứng tích lũy astaxanthin

+ Hệ thống nuôi tảo Haematoccocus pluvialis quy mô 5000 lít, kèm bản thiết kế mô hình nuôi tảo Haematoccocus pluvialis quy mô 5.000 lít

Không quy định

Giao quyền sở hữu theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước

Theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước

3

Xây dựng hệ thống trợ lý công vụ ảo

- Báo cáo tổng kết

- Các báo cáo chuyên đề, gồm:

+ Báo cáo chuyên đề 1 "Hiện trạng & nhu cầu khai thác, trao đổi thông tin của người dùng và các hệ thống phần mềm tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng. Đặc tả yêu cầu đối với phần mềm nghiên cứu xây dựng".

+ Báo cáo chuyên đề 2 "Chuẩn trao đổi dữ liệu OpenAPI, phương án triển khai và khả năng mở rộng”.

+ Báo cáo chuyên đề 3 "Bảo mật và chứng thực trong trao đổi thông tin trực tuyến. Đề xuất giải pháp triển khai".

+ Báo cáo chuyên đề 4 "Cài đặt hệ thống phần mềm và kết quả vận hành thử nghiệm, kiểm thử và hiêu chỉnh hệ thống phần mềm".

- Tài liệu kỹ thuật phần mềm 1 "Khối chức năng phục vụ các tiện ích Văn phòng của phần mềm Mobile".

- Tài liệu kỹ thuật phần mềm 2 "Phần mềm máy chủ phục vụ trao đổi và tích hợp thông tin từ các hệ thống phần mềm nghiệp vụ".

- Tài liệu kỹ thuật phần mềm 3 “Khối chức năng phục vụ khai thác thông tin tích hợp trên giao diện Web và Mobile”.

- Dự thảo Quyết định của Văn phòng UBND thành phố về việc ban hành "Quy trình vận hành phần mềm Trợ lý công vụ ảo phục vụ công việc tại Văn phòng UBND thành phố“

- Phần mềm Trợ lý công vụ ảo hoàn chỉnh gồm: Phần mềm trợ lý ảo trên web và mobile, phần mềm máy chủ

Không quy định

Giao quyền sở hữu theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước

Theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác