Thông báo đăng ký nhận giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ KH&CN
Đăng ngày 22-02-2024 14:20, Lượt xem: 47

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhận giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị đối với kết quả nghiên cứu đề tài như sau:
Tên đề tài cấp thành phố  "Xây dựng ngân hàng tinh trùng phục vụ điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng"
1.  Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
2. Chủ nhiệm đề tài: TS. BS. Phạm Chí Kông
3. Sản phẩm chính đề tài:
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;
- 07 báo cáo chuyên đề
+ Báo cáo số 1 "Nghiên cứu đặc điểm siêu âm tinh hoàn ở bệnh nhân vô sinh nam do không tinh trùng và có vài tinh trùng (Cryptozoospermia)".
+ Báo cáo số 2 "Nghiên cứu đặc điểm nội tiết ở bệnh nhân vô sinh nam do không tinh trùng và có vài tinh trùng (Cryptozoospermia)".
+ Báo cáo số 3 "Nghiên cứu bộ nhiễm sắc thể ở bệnh nhân vô sinh nam do không tinh trùng và có vài tinh trùng (Cryptozoospermia)".
+ Báo cáo số 4 "Nghiên cứu một số dạng bất thường nhiễm sắc thể Y ở bệnh nhân vô sinh nam do không tinh trùng và có vài tinh trùng (Cryptozoospermia)".
+ Báo cáo số 6 "Đánh giá kết quả tiêm tinh trùng vào bào tương noãn của chuyển phôi ngày 3 và ngày 5 tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng".
+ Báo cáo số 7 "Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nhân vô sinh không tinh trùng và có vài tinh trùng (Cryptozoospermia) bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
- Các quy trình:
+ Quy trình cho nhận tinh trùng.
+ Quy trình trữ lạnh và rã đông tinh trùng.
+ Quy trình xây dựng và quản lý ngân hành tinh trùng.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác