Giới thiệu

  • Các lưu ý pháp lý dành cho Startup tại Việt Nam
  • Giao lưu khởi nghiệp và đầu tư vào ngày 18/3
  • Women Techmaker 2016
  • 6/3: Workshop đào tạo Android của Google
  • Các mô hình tư vấn và huấn luyện doanh nhân trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp
  • Các mô hình tư vấn và huấn luyện doanh nhân trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Xây dựng Đà Nẵng - thành phố khởi nghiệp