Các mô hình tư vấn và huấn luyện doanh nhân trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp
Đó là chủ đề của chương trình hội thảo do Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng phối hợp với SECO EP Việt Nam tổ chức vào ngày 26/3/2016 tại Đà Nẵng. Diễn giả là ông Mike Ducker, chuyên gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại 13 nước phát triển, Chủ nhiệm chương trình khởi nghiệp toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Thông tin chi tiết về sự kiện: 
 
Thời gian: Ngày 26.03.2016, 
***Buổi sáng 8h30-11h30: Dành cho các đơn vị đối tác hỗ trợ khởi nghiệp, các trường viện, vườn ươm, các chương trình tăng tốc, tư vấn.
***Buổi chiều 14h00 - 17h00: Dành cho các cá nhân hiện là tư vấn hoặc có tiềm năng trở thành tư vấn, và các startup tìm kiếm tư vấn.
Địa điểm: Hội trường tầng 3, Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng - 12 Trần Phú - Hải Châu - Đà Nẵng.
Link đăng ký: http://bit.ly/1R4AAJD
Diễn giả: Mike Ducker
- Chuyên gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại 13 nước đang phát triển
- Sáng lập của “Diễn đàn Hệ sinh thái” (Ecosystem Forum).
- Chủ nhiệm chương trình Khởi nghiệp toàn cầu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại Ai Cập.
- Cố vấn cho chính phủ Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ và các cơ quan hỗ trợ khác về phát triển hệ sinh thái và sử dụng công nghệ trong phát triển kinh tế.
- Tư vấn cho Chương trình tăng tốc Accelerate Baltimore.
 
SECO EP Việt Nam là chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, được tài trợ bởi Chính phủ Thụy Sĩ, với vai trò đẩy mạnh hoạt động cho các vườn ươm, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp về chương trình ươm tạo, tăng tốc và những hoạt động khác xoay quanh việc phát triển mạng lưới nhà đầu tư thiên thần.
 
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT