Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng
Ra mắt ngày 14/1/2016, Vườn ươm Doanh nghiệp ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cộng đồng khởi nghiệp của thành phố, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 
Mô hình hoạt động dưới hình thức là Công ty TNHH 02 thành viên trở lên với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng. Vườn ươm Doanh nghiệp có chức năng là hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển cộng đồng khởi nghiệp lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có sản phẩm cạnh tranh cao; hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp có các dự án kinh doanh tiềm năng; đầu tư các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đi vào hoạt động trên địa bàn; kết nối xây dựng mạng lưới nguồn lực; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên… 
Thông tin liên hệ: 
Phó Giám đốc điều hành: Ông Lý Đình Quân.
Địa chỉ: Số 12 Trần Phú, TP Đà Nẵng.
SĐT: 05113.539944
Email: dnes@danang.gov.vn
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT