Câu Lạc Bộ Khởi Nghiệp Bách Khoa
Là tổ chức xã hội tự nguyện trực thuộc Tổ chức Đoàn Thanh Niên Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng do Bí thư Đoàn trường ra quyết định thành lập. 
Câu lạc bộ Khởi nghiệp Bách Khoa hoạt động với mục đích tạo ra sân chơi cho sinh viên, giảng viên có đam mê, tinh thần khởi nghiệp; tạo cơ hội cho các thành viên được học hỏi, đào tạo, tư vấn, chia sẻ, giao lưu, kết nối các chương trình khởi nghiệp từ các chuyên gia, doanh nhân, các tổ chức khởi nghiệp; tạo các cơ hội cho thành viên khởi nghiệp dễ dàng được sự hỗ trợ chuyên môn, thông tin, đầu tư, tham dự các chương trình khởi nghiệp, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, các dự án về khởi nghiệp của các tổ chức xã hội và nhà nước, thúc đẩy các thành viên đam mê nghiên cứu khoa học, tạo tinh thần lan tỏa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT