Co-Working Space

 Fablab Da Nang: FABLAB là viết tắt của Fabrication Laboratory, là một xưởng chế tạo quy mô nhỏ nhằm phục vụ cho việc chế tạo bằng kĩ thuật số của cá nhân. Mô hình Fablab đầu tiên xuất hiện tại MIT vào năm 2001 và hiện nay đã có hơn 400 Fablab trên toàn thế giới. Fablab Danang với sự điều hành của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (VN-UK) là Fablab thứ 2 ở Việt Nam, sau Fablab Sài Gòn.

Thông tin liên hệ: 
Sáng lập viên: ông Nguyễn Bá Hội 
Địa chỉ: 23 Hải Hồ, Thành phố Đà Nẵng
SĐT: 090 578 48 43
Website: https://www.facebook.com/fablabdanang 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT