Câu lạc bộ kiến tạo Khởi nghiệp Đà Nẵng
Bắt đầu hình thành từ tháng 9 năm 2014, thời điểm khởi nghiệp Đà Nẵng còn rất sơ khai. Trải qua gần 2 năm hoạt động, tổ chức và hỗ trợ tổ chức nhiều sự kiện, cuộc thi, chương trình khởi nghiệp, đến nay Khởi nghiệp Đà Nẵng đã khởi sắc và chuyển sang giai đoạn phát triển có hệ thống và bền vững hơn.
Các hoạt động của CLB Kiến tạo Khởi nghiệp Đà Nẵng: tư vấn, hỗ trợ kết nối; tổ chức sự kiện, tài trợ truyền thông; kết nối với các nguồn lực chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp khởi nghiệp tại Đà Nẵng. Câu Lạc Bộ Kiến tạo Khởi nghiệp Đà Nẵng phối hợp cùng hai đơn vị Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội và Trường Cao Đẳng CNTT Đà Nẵng thuộc dự án Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng. Dự án được Quỹ đổi mới sáng tạo Phần Lan Việt Nam (ipp.vn) tài trợ và hỗ trợ thực hiện dự án trong suốt thời gian vừa qua.
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT