CLB nhà sáng tạo trẻ Đà Nẵng thuộc Hiệp hội khoa học và công nghệ
Là tổ chức tự nguyện quy tụ các thành viên có niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật, công nghệ.... Với mục đích đoàn kết, tập hợp thanh thiếu niên có những sáng tạo và đam mê nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm trí tuệ phục vụ cho lợi ích của con người và xã hội, CLB sẽ tạo môi trường thuận lợi để các thành viên phát huy khả năng sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ trong công tác, học tập và lao động sản xuất, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, công khai, minh bạch, phi lợi nhuận và thống nhất hành động; đoàn kết, tương trợ, hợp tác bình đẳng.
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT