Gắn công tác chuyên môn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đăng ngày 25-05-2023 16:31, Lượt xem: 223

Sáng 25-5, Thành Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28-1-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và quán triệt, tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tập huấn, bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết 05 năm hoạt động của Ban chỉ đạo 35 Thành Đoàn và các định hướng hoạt động trong thời gian đến. Đồng thời tham luận, trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề; chia sẻ  kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành Đoàn Nguyễn Bá Duân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được trong 5 năm qua của Ban Chỉ đạo 35 Thành Đoàn. Đồng thời cho biết, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 Thành Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các sở, ban, ngành; gắn công tác chuyên môn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác truyền thông, công tác nghiên cứu lý luận, đào tạo bồi dưỡng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Tại Hội nghị, 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2018-2023 được khen thưởng.

Dịp này, Thành Đoàn tổ chức Tập huấn triển khai Đề án “Tuyên truyền, lan toả thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tập huấn, bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 cho các thành viên Ban chỉ đạo 35 Thành Đoàn, thành viên tổ nắm bắt dư luận xã hội Thành Đoàn và thành viên Câu lạc bộ lý luận trẻ thành phố.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác