Tuổi trẻ thành phố cùng hệ thống chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đăng ngày 03-08-2023 18:20, Lượt xem: 235

Xác định công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ mang tính cấp bách, lâu dài, thời gian qua, Thành Đoàn Đà Nẵng xây dựng các mô hình thiết thực, bồi dưỡng những kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên có đủ năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần cùng hệ thống chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thành lập Ban chỉ đạo 35 Thành Đoàn

Anh Nguyễn Bá Duân – Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 Thành Đoàn cho biết, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là Internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch xâm nhập, móc nối, tác động tiêu cực tới tư tưởng, ý chí và bản lĩnh của thanh niên với mục đích làm “chuyển hóa” suy nghĩ và tư tưởng của giới trẻ.

“Trước tình hình đó, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hằng năm, thực hiện kiện toàn, bổ sung để kết nối, hỗ trợ đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, huy động sự tham gia của những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có tăng sự chủ động, tự tin, sáng tạo trong tư duy lý luận để nâng cao hiệu quả của công tác nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Song song với đó, cán bộ, ĐVTN cũng là những thành phần nòng cốt trong các BCĐ 35 tại các địa phương, đơn vị; góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung”, anh Nguyễn Bá Duân nói.


Thành Đoàn tổ chức lớp tập huấn Công tác Ban chỉ đạo 35 Thành Đoàn, Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội

Để lực lượng ĐTVN có đủ kiến thức, tư duy, lý luận trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Thành Đoàn tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên Ban chỉ đạo 35, đội hình cộng tác viên dư luận xã hội của các đơn vị trực thuộc.

“Qua các buổi tập huấn, các ĐVTN được bồi dưỡng những kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức trong việc phòng chống tin giả, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng trong tình hình mới và chủ động, nắm bắt dư luận kịp thời, sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Từ đó hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn và ĐVTN thực sự có hoài bão cách mạng, sẵn sàng cống hiến và hy sinh, đóng góp công sức và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”, anh Nguyễn Bá Duân nhấn mạnh.

Phát huy hiệu quả Mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ

Từ tháng 9-2019, Thành Đoàn thành lập Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ cấp thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thành lập CLB Lý luận trẻ ở cơ sở Đoàn các quận, huyện, các trường Đại học, Cao đẳng. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 22 CLB Lý luận trẻ.

Mô hình CLB Lý luận trẻ nhằm tạo môi trường giáo dục chính trị, sân chơi giao lưu bổ ích cho đoàn viên, thanh niên tham gia học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đấu tranh, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thành viên CLB là những cán bộ Đoàn, ĐVTN yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị; những cá nhân có nhu cầu trang bị, củng cố lý luận, học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các CLB Lý luận trẻ sinh hoạt với hình thức đối thoại, diễn đàn, hội thảo theo định kỳ. Trong những buổi sinh hoạt, các thành viên chia sẻ những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật; thảo luận, phân tích, nhận diện vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ. Từ đó, củng cố kiến thức, nhận diện các thông tin sai lệch, xuyên tạc, nhằm phòng chống, ngăn chặn những tư tưởng, quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


Thành Đoàn và các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động, chương trình để ĐVTN củng cố lý luận, học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

“Việc xây dựng CLB Lý luận trẻ đặt nền tảng cho việc xây dựng các đội truyền thông chuyên nghiệp nhằm thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của ĐVTN tại cơ sở. Từ đó, tạo ra một mạng lưới các đội truyền thông chuyên nghiệp, kết nối với nhau trên phạm vi toàn thành phố. Các đội truyền thông này được đào tạo một cách chuyên sâu về kiến thức cũng như các kỹ năng trong nắm tình hình, nhận diện các thông tin sai trái, xuyên tạc; mặt khác, thông tin, tuyên truyền những nội dung chính thống đến cộng đồng và người dân”, anh Nguyễn Bá Duân cho biết.

Thành lập vào đầu năm 2020, CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) duy trì hoạt động vào tối thứ 2 hằng tuần. CLB có 35 thành viên là cán bộ Đoàn, giảng viên trẻ, ĐVTN.

“Các buổi sinh hoạt tổ chức linh hoạt theo hình thức đối thoại, bàn luận, báo cáo chuyên đề với nội dung xoay quanh việc học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phong trào công tác Đoàn. Ngoài ra, các buổi sinh hoạt lồng ghép giới thiệu các cuốn sách viết về Bác Hồ, tuyên truyền, giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thế hệ trẻ noi theo, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc sách đối với từng thành viên”, anh Trần Ngọc Thìn - phụ trách CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Sư phạm chia sẻ.

Việc đẩy mạnh công tác dự báo tình hình, phối hợp trong nắm bắt, xử lý thông tin và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, ĐVTN và nhân dân về việc nhận diện đúng, trúng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, củng cố sự đồng thuận và lòng tin của cán bộ, đảng viên, ĐVTN và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thành phố.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác