Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại với Quảng Ninh, Hải Phòng
Đăng ngày 18-08-2023 19:46, Lượt xem: 272

Chiều 18-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thành phố Đà Nẵng với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 thành phố Hải Phòng và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh.


Quang cảnh Hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thành phố Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố Hải Phòng Đào Khánh Hà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh Trương Công Ngàn đồng chủ trì buổi làm việc.

Chia sẻ tại Hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động, Đề án với nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo 35 thành phố, ban chỉ đạo 35 cấp quận, huyện và tương đương tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm bắt tình hình, giải quyết sớm, kịp thời các vụ việc, sự kiện gây bức xúc trong nhân dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý thông tin xuyên tạc, kích động; đấu tranh chống âm mưu kích động, chống phá của các thế lực thù địch để tránh những tình huống đột xuất, bất ngờ.

Công tác thông tin đối ngoại thành phố được Đảng bộ thành phố Đà Nẵng xác định có vai trò quan trọng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Vì vậy, trên cơ sở bám sát đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” của Đảng và Nhà nước ta, thành phố Đà Nẵng đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Tại Hội nghị, 3 địa phương thẳng thắn chia sẻ, nêu ra những ưu điểm cũng như các mặt còn hạn chế về hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại. Qua đó, rút ra các kinh nghiệm quý báu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác