Những điều nên làm sau khi xảy ra bão

1. Kiểm tra lại nhà ở, các thiết bị trước khi sử dụng.

2. Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.


Ảnh: Sưu tầm

3. Thống kê thiệt hại, báo cáo kịp thời , đầy đủ, chính xác với chính quyền địa phương.

4. Tham gia dập dịch bệnh và xử lý môi trường.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT